Tuletõrje ja Pääste termokaamerad

Termokaamera võimaldab näha täielikus pimeduses ning ka läbi suitsu ja veeauru kus nähtavus inimsilmale on alla 1 meetri.

Tuletõrjes vähendab termokaamera ruumi läbi vaatamise ja ohvrite leidmise aega kordades. Muud tuletõrje ja pääste rakendused on:

  • olukorra hindamine
  • tule rõnnak (kustutamine)
  • otsing ja pääste
  • päästja ohutuse kindlustamine
  • järelkonroll
  • ohtlike materjalide avastamine ja olukorra hindamine
  • tulekollete avastamine avamaasikul

Eesti Päästeametis on edukalt kasutusel 90 FLIR K-50 termokaamerat.