Teadusuuringud

Termokaamerad uurimis- ja arendustöös

Uurimis- ja arendustöös ning toote või protsessi testimisel on täpsus ja usaldusväärsus eluliselt tähtsad. FLIR-i SC-Seeria infrapuna kaameraid kasutatakse soojusjaotuse ja selle erinevate variantide fikseerimiseks ja salvestamiseks reaalajas. See võimaldab uurijatel ja inseneridel näha ja täpselt mõõta soojuse liikumisteid, raiskamisi, lekkeid ja teisi seadmete, toodete või protsesside temperatuuri iseärasusi.

FLIR-i infrapunakaameraid kasutatakse laialdaselt mikroelektroonikas, telekommunikatsioonis, autotööstuses, paberi ja plastmassi valmistamisel, pihustusvalus, kodumasinate valmistamisel, mehhanismide testimisel, sõjanduses sihtmärkide jälitamisel, uruimis- ja arendustöös ja mujal.

Termokaamerad teadusloomes

FLIR-i infrapunakaameraid kasutatakse laialdaselt väga erinevates uurimistööde teostamiseks ning samuti ka õppetegevuses.

Soojuse siirdumise mehhanismide uurimine
FLIR-i infrapunakaameratega saab teha täpseid mittekontaktseid temperatuurimõõtmisi väga erinevatel objektidel. Olgu tegemist soojusega, mis siirdub kas konduktiivselt, konvektiivselt või radiatiivselt, FLIR-i kaamerate abil saab mõõta ja hinnata protsesse nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt; alates keerleva voolu dünaamikast kuni segastruktuuriga ainete termo-mehhaanilise käitumise uurimiseni.

Kuna FLIR-i kaamerad visualiseerivad soojusenergiat ja temperatuure väga selgelt ja näitlikult, siis on võimalik FLIR-i kaameraid kasutades muuta õpiprotsess tulemuslikumaks.

Termokaamerad tootearenduses

Toote arendamisel tuleb veenduda, et ülemäärane soojusakadu ei lühenda toote eluiga. See puudutab nii mehhaanilisi kui ka elektroonilisi komponente.

Termokaamera lühendab toote turuletulekuaega
Kui uurida soojuse teket ja kadusid kohe tootearenduse alguses, väheneb iteratsioonide hulk ja toote saab kiiremini tuua turule. Infrapunakaamera aitab toodet paremini disainida ja suurendab toote ohutust, kasutusiga ja vähendab kulusid. See pädeb kõigi toodete suhtes alates rehvivalmistusest kuni keeruliste elektrooniliste seadmeteni. Võimas ja integreeritav tarkvara võimaldab teha laialdasi analüüse ning raporteid ning vahetada uurimistulemusi teiste uurimisrühmadega.

Termokaamera abil on võimalik temperatuuri mõõta ka ajalises muutumises
Infrapunakaamera ei võimalda mõõta temperatuuri mitte üksnes kindlal ajahetkel, vaid ka ajas muutumises. Samuti on võimalik mõõta hetkelisi temperature, näiteks sädet autoküünlal või air bagi avanemist.

Materjali vastupidavuse uurimine
Termokaameratega saab uurida materjali mehhaanilisi omadusi. Selle abil saab kindlaks määrata stressi, mida materjal suudab taluda ja vastavalt tulemustele optimeerida disaini, et parandada toote kasutusaega. Materjali väsimuse uurimine aitab ennetada toote puruksminekut.

Termokaamerad valmistavas tööstuses

Valmistavas tööstuses saab termokaameraid kasutada protsesside optimeerimisel, varjatud vigade leidmisel, millega ei kaasne nähtavaid purunemisi ja mujal ilma, et oleks vaja materjaliga füüsiliselt kokku puutuda.

Temperatuurikontroll tehnoloogilistes protsessides
Tehnoloogilistes protsessides kasutatakse soojusenergiat väga erinevalt protsessi edendamiseks kui ka protsessi kulu kontrollimiseks, väljalaske optimeerimiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Infrapunakaameraid kasutatakse neis protsessides temperatuuri mittekontaktseks automaatseks mõõtmiseks. Mõned näited oleksid keemiliste protsesside monitooring ja kontroll, paberitööstuses kuivamisajad, kunstkiu tömbeprotsess, klaasitoodang ja vormimine, plastmassi pihustusvalu, metallitoodang, metallivalu, laserkeevitus jne.

Informatsiooni edastamine eri sidusrühmadele
FLIR-i infrapunakaamerad võimaldavad saadud tulemusi edastada nii ettevõttesiseselt kui ka teistele sidusrühmadele. See võimaldab koheselt reageerida puudustele. Soojusenergia kasutamine valmistavas tööstuses on üleüldine, seega ka FLIR-i kaamerate kasutamine.

Materjali testimine
Infrapunakaamerate suur eelis materjali testimisel on see, et need võimaldavad materjale testida ilma neid purustamata. FLIR-i kaameraid kasutatakse näiteks päikesepatareide, pooljuhtide jne. katsetamisel tagamaks nende kvaliteeti.

Termokaamerad kaugeolevate sihtmärkide tunnistamisel

Termokaamerad on kasutusel ka sõjanduses ja aeronautikas.

FLIR-i kaameratel on sellisteks kõrgetasemelisteks uuringuteks vajalik tundlikkus ja täpsus, kusjuures vahel on vajalik jahutatud sensorite olemasolu, millist omadust ka FLIR pakub. Vastavate infrapunakaamerate ja kõrgetasemelise tarkvara abil on võimalik kaugelt distantsilt avastada lendavaid objekte ja määrata nende mõõtmed, kuju, sisemist soojusenergiat ja muidugi temperatuuri.

FLIR-i kaameraid kasutatakse ka veel atmosfääri ja maapõue uurimisel.