Gaasilekked

Termokaamerate kasutamine gaasilekete avastamiseks

Väga paljud tööstuslikud gaasid ja keemilised ained on paljale silmale nähtamatud. Samas neid transporditakse ja siirdatakse kogu aeg.

Kasutades termokaamera FLIR GasFindIR optilist kujutist, on võimalik tunduvalt kiiremini pääseda lekete jälile, kui nö traditsiooniliste „nuusutajate” abil”. Seda sellepärast, et termokaamerad skanneerivad laiema ala tunduvalt kiiremini võrreldes tavaliste, kontakti nõudvate mõõteriistadega. Leke ilmneb kuvaril infarpunakujutises justkui aurusagarana.

Termokaamera kasutamine gaasijaotusvõrgu hooldusel

Gaasi jaotusvõrgu kaudu jagatakse gaasi tööstuslikele ja kaubanduslikele tarbijatele ning elanikkonnale. Kuna gaas on kergeltplahvatav, siis tuleb lekked eos avastada.

FLIRi GasFindIR abil saab tuvastada isegi maagaasi väikseid lekkeid ja kindlustada sellega turvalisus.

Termokaamerad nafta- ja gaasitööstuses

Igasugu gaasilekked ja -väljavoolud lähevad tööstusele palju maksma ja on ohtlikud. Infrapunakaamera aitab lekke täpselt kindlaks määrata enne kui juhtub õnnetus. Just seetõttu kasutatakse infrapunakaameraid laialdaselt nafta- ja gaasitööstuse hooldustöödel.

FLIR infrapunakaamerate abil kontrollitakse mahuteid, torustikke ja muid seadmeid. Selline preventsioon suurendab turvalisust ja kasumlikkust ning minimeerib väljavoole ning tootmise katkemisi. Selle meetodi eeliseks on suur skanneerimisulatus ja kiirus.

Termokaamerate kasutamine ohutus- ja keskkonnanõuete järgimisel

Ohutus- ja keskkonnakaitse nõuetega on kindlaks määratud, milliseid kohti ja kui sageli tuleb gaasitorustikes kontrollida. Kui neid nõudeid järgida, saavutatakse kulude kokkuhoid hooldustöödes, suureneb ohutus ja keskkond säilib puhtana.

Õhu puhtuse tagamine
GasFindIR-i abil saab määrata kindlaks väga erinevaid orgaaniliste ainete lekkeid, mis muidu jääksid märkamata. Näiteks rehvitehases, plastmassi toorainena kasutavas ettevõttes ja maagaasifirmas, on termokaamera kasutamine erisuguste lekete avastamiseks väga soovitav.

Suurte alade skanneerimine helikopterilt
Termokaameratega on ka võimalik skanneerida suuri maaalasid helikopterilt leidmaks gaasilekkeid ning kontrollimaks soojustrasside tööd.