Elekter/Mehaanika

Termokaamerate kasutamine energeetikas ja mehhaanikas

Termograafia kasutuselevõtt on revolutsioneerinud praktiliselt kõigi tööstusharude ennetavate hooldustööde tegemist. Infrapuna- ehk termokaamera on usaldusväärne mittekontaktne tööriist, mis võimaldab skanneerida ja visualiseerida temperatuurijaotust kogu mehhanismi pinnal või elektriseadmestikus väga kiiresti ja korralikult. Termograafia kasutuselevõtt on aidanud paljudes valdkondades kokku hoida kulusid.

Elektri ülekandeliinide termograafia

Elektri ülekandeliinid peavad töötama katkestamatult. Seetõttu on nende liinide hooldusel infrapunakaamera kasutamine vältimatu. See puudutab nii elektrienergia tootmist, ülekandmist kui ka jaotust. 

Termograafia valmistavas tööstuses

Siin on termograafia kasutamine väga lai, näiteks on võimalik kontrollida masinaid ja seadmeid, tootmisprotsessi, aga ka nende elektrivarustust.

Mehhaanilised masinad ja seadmed
Mõningad näited, kus termograafia on kasutatav:

 • Pumbad (ülekuumenemine, lühis, ülekuumenenud juhtmed jne.)
 • Klapid, ventiilid (avamine, sulgumine, leke)
 • Laomahutid (muda tase)
 • Torustikud (igasugused anomaaliad)
 • Mootorid (laagrite ülekuumenemine, tsentreerimatus, mähiste ülekuumenemine)
 • Konveierilindid (laagrite ülekuumenemine)
 • Sulatusahjud (kõrgetemperatuuriliste sulatusahjude, küttekehade ja katelde inspekteerimiseks on tehtud spetsiaalsed kaamerad, millega saab vaadata “läbi leekide”) 

Elektriseadmed
Mõned näited termograafia kasutamisest:

 • Esmased elektrienergia allikad (s.t. kõrgepinge alajaamad)
 • Ümberlülitusjaamad
 • Transformaatorid, alajaamad
 • Madalapinge seadmed (lülitid, seinakontaktid jne.)
 • Kaitsekorkide ja lülitite kapid

Lisaks mehhanismide ja elektriseadmete termograafiale on võimalik kasutada samu kaameraid ka energiaauditite teostamisel inspekteerimaks ehitise piirdetarindeid (katus, seinad, sokkel jne) ning muid ehitise struktuure (kütte ja jahutussüsteemid jne.).

Termograafia elektrikutele

Energeetika valdkonnas on eriti oluline kasutada õigeid tööriistu. FLIR pakub selles osas laia valikut, mis aitab suurendada tööde tõhusust, täpsust ja suurendab tööde ohutust.

Probleemne ala tuleb avastada enne kui probleem tekib
Kasutades tehastes ja kontorites, haiglates ja hotellides ning mujal infarpunakaamerat, on võimalik hetkega saada kuumast punktist selge termokujutis. Lihtne on skanneerida juhtmeid, lüliteid, kaitsekorke, ühendusi jne. Ning saada momentaalselt pilt potentsiaalsest probleemist. Kui probleemne al on identifitseeritud, on viga lihtne viga parandada ennetamaks suuremat kahju.

Mittekontaktne temperatuuride mõõtmine
Termokaamera võimaldab mõõta temperatuure mittekontaktselt, s.t. pole vaja midagi lahti lõhkuda ega näiteks kuhugi ronida. Infrapunakaamera abil saab mõõta eri punktide temperatuure ning samuti minimaalset ja maksimaalset temperatuuri. Vaadates kaamera termokujutist, saab avastada väga erinevaid elektrilisi probleeme.

 

Sõltumata sellest, kas on vaja kasutada kergekaalulist käsikaamerat, mis sobib ilusasti tööriistavöö tasku või mitmefunktsioonilist, rikkalike omadustega, suure täpsusega infrapunakaamerat, suudab FLIR alati pakkuda sobivat lahendust soodsate hindadega.