Termograafia pildid Ehitusel

Infrapunakaamera ehituselInfrapunakaamera ehitusel
infrapunakaamera-kasutusvaldkonnad-ehitus-pildid-02infrapunakaamera-kasutusvaldkonnad-ehitus-pildid-02
Infrapunakaamera ehituselInfrapunakaamera ehitusel
Infrapunakaamera ehituselInfrapunakaamera ehitusel
Infrapunakaamera ehituselInfrapunakaamera ehitusel
Infrapunakaamera ehituselInfrapunakaamera ehitusel

Ehitus

Termokaamerad ehitusdiagnostikas

Kõige suuremad võimalused parandada energiatõhusust on ehitussektoris. Just seetõttu andis EU välja “Hoonete energiatõhususe direktiivi”, mis jõustus 1. jaanuarist 2009 a ning laieneb suurele osale hoonetest.

Infrapunatermograafia on lihtsaim ja kiireim meetod avastamaks energia raiskamist, niiskuskahjustusi ja vigu hoonete elektrisüsteemides. Infarpunakaamera näitab täpselt, kus on probleem ja fokuseerib kasutaja tähelepanu kohale, kus energiakadu aset leiab.

Ehitusdiagnostika

Kehv või mittevastav isolatsioon, niiskus, majakarbi lekked ja standarditele mittevastav töö tuleb hoone omanikule või asukale palju maksma. Infrapunakaamera abil on võimalik kiiresti puudused ehituse kvaliteedis avastada ning vead kõrvaldada.

FLIR-I kaamerate abil on lihtne lokaliseerida probleemne koht ilma tarinditesse tungimata ning kõrvaldades vead, suurendades seeläbi energiatõhusust. FLIR-I infrapunakaamera näitab hetkeliselt, kus on niiske, kus kuiv. Ehituseksperdid eelistavad FLIR-I kaameraid, kuna need on usaldusväärsed ja täpsed, toimivad kiirelt ning võimaldavad diagnoosida kõikvõimalikke ehituslikke vigu. Kaamera kasutamine vabastab meid konstruktsioonide lahtilõhkumisest ning liigsest tööst, mis sellega kaasneb.

FLIR pakub ka kaamerate kasutamise koolitust, et kaamerate kasutegur oleks kõrge.

Termokaamerad energiaauditis

Nii uue hoone rajamisel kui vana renoveerimisel on väga oluline kontrollida võimalikke nõrku kohti soojuskadude ja õhutiheduse seisukohalt. On välja arvestatud, et soojuskaod võivad ulatuda isegi kuni 50% -ni kogu energiakasutusest. Tähelepanu tuleks keskendada sellistele ehitusosadele nagu aknad, uksed, ventileerimisavad, korstnad, ärklikorrused jne.

Õhu välja- ja sissevoolukohtade avastamine ja visualiseerimine
Õige õhuvahetus on väga oluline elanike tervisele, samas on projekteerimise või ehitamise vigadest tingitud probleemid, millega kaasneb ülemäärane õhu leke kas seest välja või vastupidi, küllaltki levinud. Õhulekete nö marsruudid on sageli siiski üsna keerulised ja ilma infrapuna kujutiseta on neid raske visualiseerida. Termokaamera abil saavad remondimehed kiirelt identifitseerida lekke teekonna ja parandada probleemse lekke koheselt.

Energiatõhususe parandamine
Infrapunakaamerad on saanud kiirelt väärtuslikuks tööriistaks avastamaks energiakadusid, puudulikku või puuduvat isolatsiooni, puudusi küttesüsteemides, ventilatsioonis, õhukonditsioneerimisel, küttekehade soojuskiirguses, veekahjustusi katusel ja palju muud sellist. Termokaamera visualiseerib soojuskadude liikumisteed, mis paljale silmale on nähtamatud ning näitab kiirelt õhulekete kohad ja mõõtmistulemused saab lihtsalt lisada tööraportile.

Termokaamerad kinnisvara hooldusel

Infrapuna termograafia on võimas vahend ehituste monitoorimisel ja ehitusvigade avastamisel.

Arvamise asendab teadmine
Infrapuna termograafia toimib selliselt, et mõõdetakse infrapuna kiirgust objekti pinnal ja saadakse detailne visualiseeriv kujutis temperatuuri muutustest. Kuna tulemus saadakse ilma nö füüsilise kontaktita uuritava objektiga, siis annab see infrapunatehnoloogia kasutajale ohutu, kiire ja säästliku vahendi ehituse energiatõhususe hindamiseks. Kui sama töö tehakse ilma kaamerata, füüsiliselt konstruktsioone üle vaadates ja siit-sealt avades, jäävad paljud vead avastamata.

FLIR pakub laia valikud infrapunakaameraid kinnisvara hooldajaile. Kaamerad teevad kinnisvara vaatluse lihtsaks ja odavaks ning saadud termopilte saab lihtsalt saata oma partneritele ja lisada aruannetele.

Termokaamerad torutöödel, küttesüsteemide, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeride kontrollimisel

Igakülgne energiatõhususe väljaselgitamine eeldab mitte ainult majakarbi ning uste-akende uurimist, vaid ka torustike, küttesüsteemide, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeride (soojusvahetite) põhjalikku kontrollimist.

Termokaamera aitab näha tervikpilti
FLIR-i kaamerate abil saab lihtsalt skanneerida kogu hoone ja vaadata mis seisus on maja karp, uksed, aknad, rõdud, torustikud,küttesüsteemid, ventilatsioon jne.

Termokujutis annab ka informatsiooni, kus, millal ja kuidas tuleks vead kõrvaldada. FLIR-i kaameraid saab kasutada energiatõhususe tõstmiseks juba ehitustööde käigus kui ka maja valmimisel ning hilisemal hooldamisel.

Termokaamerad niiskuse kõrvaldamisel ja taastamistöödel

Kui on vaja kõrvaldada niiskuskahjustusi, taastada hoonet pärast tulekahju jne, on üsna oluline saada kiirelt täpset ja võrreldavat informatsiooni nii tööde etetvalmistamisel kui tegemisel. Ka kindlustusfirmad vajavad sellist infot esitamaks nõudeid võimalike süüdlaste vastu.

Taastamistöödel annavad FLIR-i kaamerad katva ettekujutuse, mida tuleb taastada, mida ei. Ka näiteks vee sissetungimise kohad ning niiskuslekked pinna all, on FLIR-i termokaamerate abil lihtsalt avastatavad. Kõik tööd on algusest lõpuni korrektselt ja objektiivselt dokumenteeritavad.

FLIR-i tehnoloogia abil on info edastamine lihtne
FLIR-i tehnoloogiat kasutades on info edastamine ja aruandlus väga lihtne tänu vastavale tarkvarale. See tarkvara võimaldab kasutada dokumentide standardvariante, õigekirja kontrolli ja näiteks muuta lihtsalt aruanded ja kujutised PDF formaati, misjärel neid on lihtne edastada e-posti teel. See tehnoloogia võimaldab ka objekti jälgimisel kasutada automaatseid kastepunkti- ja niiskusalarme.