Automaatika

Termokaamerate kasutamine automatiseeritud protsessides ja ohutuse tagamisel

Võimalus tagada automaatselt kvaliteeti või hoida ära ja avastada tulekahjusid, on paljudes tööstusharudes elulise tähtsusega. Lahendus selleks võib olla püsivalt paigaldatud termokaamera ehk infrapunakaamera, mis jälgib kas mingit protsessi või vara katkestamatult 24 h ööpäevas ja seitse päeva nädalas ning fikseerib temperatuurimuutused minutilise täpsusega. Infrapunakaamerad on kasutusel automatiseeritud protsessides üle kogu maailma.

FLIR-i termokaamerad on soodsa hinnaga, täielikult integreeritavad infrapuna kujutise ja mõõtmise seadmed, mille kasutusalad on protsesside arendamine ja optimeerimine, tööstuslike protsesside monitooring, protsesside kontrollimine, kvaliteedi tagamine, ohutus jne. Infrapunakaamera võimaldab avastada väga väikseid temperatuurierinevusi enamikes tehnoloogilistes protsessides, seda isegi siis, kui protsessidega kaasneb suits, udu või aur.

Termokaamerate kasutamine automatiseerimises

Paljudes tööstusharudes annab pidevalt tootmisprotsesse monitooriv infrapunakaamera kasutamine suuri eeliseid.

Termokaamerate kasutamine automatiseerimises

Automatiseeritud protsessid
Automatiseeritud protsessides on arvukalt kohti, kus tekib soojust või kasutatakse soojust, mis eeldab nende protsesside pidevat seiret ning kvaliteedi jälgimist. Tüüpilised sellised protsessid on näiteks keevitamine, liimimine eelkuumendatud liimiga, termovormimine, valamine ja stantsimine.

Trükkplaatide (PCB) kontrollimine
Teine võimalus kasutada infrapunakaameraid on elektroonikatööstuses trükkplaatide (PCB- printed circuit board) kontrollimine peale lõplikku monteerimist, avastamaks vigu vooluahelates. Selline trükkplaatide testimine on elektroonikatööstusele vaja vajalik, kuna need tooted peavad olema eelnevalt kontrollitud vältimaks võimalikke vigu plaatide hilisemal kasutamisel.

FLIR A-Seeria infrapunakaamerad
Püsivalt paigaldatud infrapunakaameraid võib kasutada peaaegu kõikjal , kus tootmisprotsesside seire ja temperatuurierinevuste mõõtmine on vajalik. FLIR 325 on kompaktne, soodsahinnaline infrapunakaamera, mida saab täielikult juhtida arvuti abil. Selle kaamera resolutsioon on 320×240 pixlit ja sagedus kuni 60 Hz. Antud kaamera toimib järgides standardeid GigE Vision ja GenICam. Kaameraga FLIR A325 kaasneb spetsiaalselt arendatud tarkvara ja see võimaldab jälgida suurekiiruselist kujutist arvutist. FLIR A325 on kasutatav Plug&Play seadmena (tarkvarad NIs IMAQ Vision TM ja MVTecs Halcon TM ).

Termokaamerate kasutamine ohutuse tagamiseks

Termokaameraid saab kasutada ohutuse tagamiseks ükskõik millises tööstusharus, kus inimelu ja vara kaitsmine on olulised, mistõttu varajane hoiatamine ohu eest on äärmiselt tähtis.

Ohutuse tagamiseks kasutatakse infriapunakaameraid nafta- ja gaasitööstuses, elektri tootmisel ja ülekandmisel, terasetööstuses vm kus säilitatakse materjale, mis võivad ise süttida nagu näiteks puulaastud, patareid, jäätmed, kivisüsi jne. Sarnane neile aladele on see, et tuleb aegsasti avastada ülekuumenevad kohad vältimaks tulekahju süttimist või kulukat tootmiskatkestust.

Infrapuna seire väldib seisakuid ja parandab töö ohutust
Püsiasukohaga infrapunakaamera saab paigaldada peaaegu igale poole ja nii, et see ei sega tööprotsesse. See kaamera valvab vara, seirab tootmist ja mõõdab temperatuuri vältimaks kriitilise temperatuuri ületamist. Infapunakaamera abil on võimalik ennetada probleeme ning hoida ära töökatkestusi, õnnetusjuhtumeid ja säästa seeläbi kulusid

FLIR A320 Infrapunakaamera
Kaamera FLIR A320 resolutsioon on 320×240 pixlit ja sagedus kuni 8 Hz. Kaamera töötab automaatse kontrolli, monitooringu ja sõnumite edastamise süsteemina, kuhu on võimalik liita Ethernet, MPEG 4 videovoog ja automaatne failide ja e-mailide edastamise süsteem.